STRONA GŁÓWNA


Uczestnicy


Daty


Cel


SponsoringPasmo górskie Kunlun Shan nazywane również Pamirem Chińskim położone jest w zachodnich Chinach. Oddziela pustynie Takla Makan od Wyżyny Tybetańskiej. Najwyższym szczytem tego pasmo jest Kongur Shan (Qungur) 7719 mnpm.